ترافیک و مشکلات شهروندان و رانندگان عزیز در خرید باتری و نصب آن باعث شد تا کارپیل به عنوان یکی از امداد باتری های فعال در سطح شهر تهران خدمات فروش ، حمل و نصب را در اختیار رانندگان عزیز قرار بدهد.

 

 مرحله 1  انتخاب باتری

برای انتخاب باتری شما می بایستی باتری مناسب خودتان را از لحاظ میزان آمپراژ و مارک و مدل آن را انتخاب کنید.

توجه نمایید کارخانه های سازنده برای خودروی تولیدی خود باتری مناسب را از لحاظ آمپراژ تعریف کرده اند.

 

 مرحله 2  ثبت آدرس

ثبت آدرس

 مرحله 3  اعزام امداد

اعزام

 مرحله 4  تست و نصب